ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เมนูหลัก
dot
bulletหน้าแรก
bulletเกี่ยวกับเรา
bulletบริการของเรา
bulletบริการค้นหาบ้านมือ2
bulletExclusive Listing
bulletประกาศขาย/ให้เช่า
bulletติดต่อเรา
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletซื้อบ้านใหม่ หรือบ้านมือสองดี
bulletขายบ้าน คุณเองก็ทำได้
bulletเคล็ด (ไม่ลับ) รวยแบบ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
bulletสัญญานายหน้าเอาเปรียบจริงหรือ?
bulletอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
dot
Gallery
dot
bulletคอนโดมิเนียม
dot
ต้องการรับข่าวสารจากเรา

dot


ราคาประเมินที่ดินกรุงเทพ
คำนวณภาษี ค่าโอน
ค้นหารูปแปลงที่ดิน
Jack Property Broker Fan Page


แวดวงอสังหาริมทรัพย์

 เคล็ด (ไม่) ลับสไตล์ "ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร) เตรียมพร้อมก่อนไต่บันไดความมั่นคั่ง  

Cash is King เงิน คือ พระเจ้า" ดร.สุวรรณ เผยเคล็ดสู่ความมั่งคั่ง ต้อง     
ทันการแข่งขัน+เทคโนโลยี พร้อมกล้าสลัดคราบพนักงานกินเงินเดือนสู่
การเป็นผู้ประกอบการด้วยหัวใจของนักลงทุน แล้วเตรียมเข้าตลาดหุ้น      
พร้อมจังหวะการจัดการทรัพย์สินในบั้นปลาย     

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร ประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     
กล่าวในการบรรยายเรื่อง "เกร็ดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้
บริหาร" ว่าในการแข่งขัน 2 ปัจจัยหลักที่ต้องพิจารณา คือ ด้านปฏิบัติการและผลกระ     
ทบจากกฎหมาย องค์กรต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
เช่น อนาคตราคาน้ำมันต้องขึ้น ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูง ดังนั้นตอนนี้ต้องคิดว่า     
จะเตรียมตัวอย่างไร และควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้วยการทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ แต่     
ให้หมั่นสร้างพันธมิตร นอกจากนี้ก็ต้องรู้จักสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน      

"ปั๊มน้ำมันเจ็ท สร้างความแตกต่างด้วยการเน้นขายฮ็อตด็อกจากร้านจิฟฟี่ 
เพราะขายน้ำมัน 100 ลิตร กำไร 20 บาทเท่ากับกำไรจากการขายไส้กรอก 2 อัน และ     
ยังสร้างพันธมิตรกับท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ตในการขายไส้กรอกให้ ซึ่งเจ็ทได้ต้นทุน     
ที่ถูกลง ส่วนท็อปส์ได้ Economy of Scales
หรืออย่างบริษัทกฎหมายในอดีต  มีคนรับจ้างทำภาษีสรรพากรแค่ 5 คน แต่ตอนนี้มีถึง 5,000 คน เราก็เปลี่ยนไปทำกฎหมายศุลกากรแทน ซึ่งประเทศมหาอำนาจนิยมใช้กฎหมายนี้เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า ทำให้ตอนนี้ศุลกากรมีบทบาทการค้ากับอาเซียน     

ดังนั้น นักบริหารต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีสนับสนุนธุรกิจ ทั้งด้านเทคโนโลยีสาร     
สนเทศ หรือ ไอที ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมาย การค้า      
ลิขสิทธิ์ และด้านทุนมนุษย์ที่ประกอบด้วย ความเป็นหนุ่มเป็นสาว สุขภาพ ความ     
เชื่อมั่นในตนเอง และมีการเรียนรู้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง      

ดร.สุวรรณ แนะว่า ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการจดสิทธิบัตร คือ ยาและ     
เครื่องสำอางในขณะที่สินค้าอื่นๆ แม้จดสิทธิบัตรก็จริง แต่ก็สามารถถูกลอกเลียน     
แบบได้ เพราะวิธี Reverse Engineering ในขณะที่ยาและเครื่องสำอางแม้ได้สูตร      
แต่ไม่ได้กรรมวิธีก็ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ ที่สำคัญเรื่องเครื่องหมายการค้า     
หรือแบรนด์ เพราะแบรนด์ที่แตกต่างทำให้มูลค่าผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน     

อีกประเด็นที่น่าสนใจ คือ การมองให้เห็นประโยชน์จากการทำเขตการค้าเสรี      
FTA และ WTO เช่น การทำ FTA ระหว่างไทยจีนซึ่งจีนมีประชากร 1,200 ล้านคน      
ในขณะที่มีข้อจำกัดด้านฤดูกาลที่ไม่สามารถทำเกษตรกรรมได้ทั้งปี แต่ไทยมีผลิต     
ผลการเกษตรอย่างต่อเนื่อง การทำ FTA ทำให้เราสามารถขายสินค้าให้จีนได้      

เมื่อเข้าใจองค์ประกอบของการบริหารธุรกิจ ก็ต้องรู้จักสร้างความมั่งคั่งให้ตน     
เอง ที่มาของความมั่งคั่งมาจากหลายทาง ทั้งเงินเดือน ดอกเบี้ย ผลได้จากการลง     
ทุน และกำไรจากกิจการ แต่สิ่งที่ดร.สุวรรณเสนอ ก็คือ การหารายได้ต้องหลีกเลี่ยงจากการเป็นมนุษย์เงินเดือน      

อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้ประกอบการสามารถสร้างความมั่งคั่งได้รวดเร็วกว่า      
แต่ก็มีความเสี่ยงสูงกว่าเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องรู้จักวิธีการบริหารความเสี่ยง และการ     
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดเวลา ดร.สุวรรณ ยกตัวอย่าง การฟังรายการนายกฯ คุย     
กับประชาชน ทำให้รู้ทิศทางที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อไป     

เมื่อตัดสินใจเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการแล้ว ต้องรู้จักการบริหารกิจการเพื่อ     
เข้าตลาดหุ้น ข้อมูลที่ต้องให้ความสำคัญ ก็คือมูลค่าของกิจการที่จะนำเข้าตลาด      
จำนวนหุ้นของกิจการที่จะขายและราคาหุ้น ตลอดจนอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นจะ     
ได้รับ การนำธุรกิจเข้าตลาดหุ้นเป็นวิธีสร้างความมั่งคั่งทางลัด เพราะสามารถระดม     
ทุนจากผู้ถือหุ้น และได้รับผลตอบแทนจากตลาดหุ้นด้วย      

เพื่อให้ธุรกิจอยู่ในตลาดหุ้นอย่างยั่งยืน ต้องเสริมสร้างเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง      
เพื่อให้เป็นผู้นำในตลาด ต้องดูแลการเงินและสร้างระบบที่สามารถตรวจสอบและ     
ประกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจ เช่น ระบบบัญชีและภาษีอากร ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญ      
เพราะระบบภาษีสร้างระบบบัญชี และระบบบัญชีจะช่วยให้ควบคุมกิจการได้ดี ไม่ทำ     
ให้เสียภาษีมากขึ้น แต่ธุรกิจต้องพร้อมที่จะทำตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้การทำระบบ     
บัญชีและภาษีอากรเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยาก อาจจะหาผู้อื่นเข้ามาทำแทนให้ก็ได้ เช่น      
บุคลากร ระบบงาน หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้แนะนำ      

อีกหนึ่งเกร็ดความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ คือจรรยาบรรณ ต้องจริงใจต่อ     
ลูกค้า ยุติธรรมต่อพนักงาน แบ่งกำไรให้ผู้ถือหุ้น และทำดีต่อสังคม     

ผู้บริหารไม่เพียงแต่ต้องรู้หลักในการบริหารธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จ แต่     
ต้องรู้วิธีบริหารชีวิตให้ประสบความสำเร็จด้วย ดังนั้นเมื่อมีรายได้ก็ต้องมีการออม     
เงินของครอบครัว ต้องรู้จักการควบคุมรายจ่ายเอง ไม่ใช้จ่ายตามผู้อื่น เช่น เมื่อได้     
เงินเดือนแล้วแบ่งส่วนหนึ่งเก็บเข้าธนาคาร แล้วใช้เฉพาะส่วนที่เหลือ และยังต้องรู้     
จักออมเพื่อค่าเล่าเรียนบุตร ค่าสุขภาพและการประกันภัย ที่สำคัญไม่ควรค้ำ     
ประกันให้กับผู้อื่น และไม่ควรให้กู้ยืมด้วย โดยแนะนำผู้ที่มากู้ยืมเราให้เข้ากู้ผ่านระบบดีกว่า     

การบริหารค่าใช้จ่าย ที่มีทั้งหนี้สินและบัตรเครดิต ก็ต้องมีวิธีบริหารเงินกู้ และ     
ถ้าจะทำประกันภัยและประกันชีวิต ดร.สุวรรณแนะว่า วงเงินที่ควรเลือกทำประกัน      
ให้คิดจากรายจ่ายของครอบครัวที่ต้องพึ่งพาเราเป็นเวลา 5 ปี เช่น ถ้าครอบครัวมี     
รายจ่ายเดือนละ 1 แสนบาท ควรทำประกัน 6 ล้านบาท นอกจากนี้ต้องรู้จักทำงบการเงินของครอบครัว     

อีกหนึ่งเกร็ดในการบริหารรายจ่ายให้ตนเอง คือ รู้จักการลดภาษีกับกองทุน      
RMF กองทุนนี้สำหรับผู้มีเงินเดือนสามารถหักภาษีได้สูงสุดปีละ 300,000 บาท 
แต่ต้องรู้จักเลือกกองทุนที่เหมาะแก่ตนเอง เพราะแต่ละรูปแบบมีความเสี่ยงและผล     
ตอบแทนแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งการลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในตราสารหนี้ หรือการลงทุนแบบผสม      

เงินที่เหลือจากรายจ่ายต้องรู้จักลงทุน ปัจจัยที่ควรลงทุนก็คือ บ้านที่อยู่อาศัย      
เงินทอง ของมีค่า โดยเฉพาะทองเพราะมีมูลค่าเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ รู้จัก
กระจายการลงทุนบ้าง เก็บเป็นเงินสด ที่ดิน ทอง ตลอดจนเพชร และทำบุญด้วย     

เมื่อมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ต้องมีการจัดการทรัพย์สินที่ดี คือ มีเงินสดให้เท่ากับ     
ค่าใช้จ่าย 3-6 เดือน จัดการทรัพย์สินแบบอิสระทางการเงิน (Financial Indepen-     
dence) ขจัดความโลภ วางแผนให้สอดคล้องกับอายุ และจัดทรัพย์สินให้ดูแลง่าย      
ทั้งสินสมรสและสินส่วนตัว ทายาท มรดก และพินัยกรรมที่ต้องถูกต้องตามแบบ      
ปรับปรุงให้ทันสมัย และกำหนดผู้จัดการมรดกให้ชัดเจน ดร.สุวรรณกล่าวเสริมว่า      
การให้ทรัพย์สินแก่บุตร นอกจากให้แล้วต้องสอนให้เขาหาเป็นด้วย ลงทุนในการ
ประกอบธุรกิจให้ และต้องสอนวิธีประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วย      

"สอนลูกให้จับปลา ดีกว่าจับปลาให้ลูก สอนลูกให้รวยน้ำใจ ทั้งใกล้ชิดและให้     
ความอบอุ่น ชี้แนะและควบคุมดูแล รู้จักห้ามในสิ่งที่ควรห้าม" ดร.สุวรรณ กล่าวว่า      
นอกจากหลักการบริหารธุรกิจต้องไม่ลืมที่จะคำนึงบั้นปลายของชีวิต ว่าต้องมีใช้ใน     
ยามชรา มีสถานะมั่นคงในบั้นปลายวิเคราะห์ความมั่งมี

ที่มา :   ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.